O projektu

Veb portal  Vodič zdravstvenog i wellness turizma ima za cilj da se uvede novi kanal komunikacije i prodaje kompanijama iz sektora  wellness & spa turizma u Srbiji, a rezulatat je realizacije  aktivnosti u okviru projekta CLOUD (Orijentacija klastera ka savremenim tehnologijama i modelima za opšti razvoj), u okviru EU Programa transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu.

U oktobru 2012. godine počela je realizacija projekta CLOUD – Clusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development, sa ciljem da se uspostavi transnacionalna platforma za razmenu operativnih aktivnosti i alata za unapređenje rada klastera u zemljama učesnicama projekta, kroz podsticanje razvoja inovaciono-komunikacionih tehnologija i aktiviranja potencijala među malim i srednjim preduzećima jugoistočne Evrope.

Vodeći partner u projektu je CNA Regional Association of Emilia Romagna (Italija), a uključeno je još 10 partnera iz 10 zemalja i to: Austrija (Start up and Service Centre Furstenfeld), Bugarska (Business Agency Association), Grčka (Development Agency of Evia S.A.), Mađarska (Pannon Business Network Association), Italija (The Association of Chambers of Commerce of Veneto Region), Rumunija (Executive Agency for Higher Education, research, Development and Inovation Funding), Slovenija (Pomurje Technology Park), Srbije (Belgrade Chamber of Commerce), Bosne i Hercegovine (Sarajevo Economic Region Development Agency) i Albanije (Institute for Contemporary Studies).

Preporučujemo Vam